Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników


Rada Nadzorcza

  • Wojciech Moszczyński
  • Marian Grzesiak
  • Michał Żabiński

Zarząd Spółki

Marzena Wodzińska – Prezes Zarządu
Powołana na podstawie Uchwały nr 10 Rady Nadzorczej RZZO Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 2 września 2020 roku